JORGE TORRES MARÍN, Arquitecte consultor d'estructures

 

FORMACIO ACADEMICA I CONEIXEMENTS

* ESCOLA TECNICA SUPERIOR D'ARQUITECTURA DE BARCELONA, ETSAB
  
(UPC Universitat Politècnica de Catalunya)

Llicenciat l'any 1994, Línia d'Edificació, especialitat en Càlcul d'Estructures.
N º de Col · legiat 25.915-2.

* Coneixements d'Informàtica

Maneig de paquets informàtics comuns, com ara processadors de textos, fulls de càlcul, bases de dades, gràfics, programes de dibuix assistits per ordinador Autocad.

Programes de càlcul d'estructures per elements finits: SAP 80, SAP 89 i SAP 90, Rigid.
Programa de càlcul matricial WinEva.
Programa de càlcul espacial CYPE (CYPECAD, METAL 3D, etc)
Promptuari formigó estructural, Càtedra de formigó ETSICCPde la UPM.
Programes propis de càlcul d'estructures en BASIC, EXCEL.
Programa LIDER Limitació de demanda energètica segons CTE.

Programes de certificació energètica (simplificada) CES, CE2, CE3X, etc.

Programes de certificació energètica (prestacional) CALENER VYP, CALENER GT

* Idiomes

            
Castellà: Llengua materna.
            
Català: Parlat, llegit i escrit correctament.
            
Anglès: Parlat, llegit i escrit nivell mitjà.

 
* Cursos
 

  • Jornada de fusta estructural. Escola de Pràctica Professional Josep Lluís Sert.
  • Curs d'especialització en estructures mixtes. Escola de Pràctica Professional Josep Lluís Sert.
  • Curs d'Inspecció Tècnica d'Edificis (ITE). Escola de Pràctica Professional Josep Lluís Sert.
  • Curs de Certificació energètica, metodologia i eines normatives per a edificis nous i rehabilitacions integrals. Escola de Pràctica Professional Josep Lluís Sert 

EXPERIÈNCIA PROFESSIONAL

 

Anys 1.989 i 1.990: Treballs esporàdics en estudis d'arquitectura.

 

De 1.990-1.995: Contracte amb l'empresa Cotca, SA (Empresa de Control de Qualitat de la Construcció) per conveni de cooperació educativa Universitat - Empresa, empresa líder a Catalunya, en tasques de càlcul d'obres de nova construcció, estudis de patologies en edificacions i control de qualitat durant el procés de construcció, amb OCT per assegurança decennal, laboratori homologat d'assaigs de materials, etc, amb seus a Barcelona, ​​Tarragona i Saragossa (Gerent: Sr Vicente Alegre Heitzman, Enginyer de Camins).

 

De 1.995-1.997: Contracte en pràctiques amb l'empresa Cotca, SA, en tasques de càlcul d'estructures noves, rehabilitacions i estudis de patologia estructural com Arquitecte Tècnic Superior especialitzat en estructures.

 

De 1.997-2.001: Contracte indefinit amb l'empresa Cotca, SA com a primer responsable del departament d'enginyeria edificatòria, on ha intervingut des de 1.990-2.001 en més de 300 obres com a especialista en disseny, càlcul d'estructures noves, recàlcul d'estructures existents, i estudi estructural de patologies.

 

De 2.001-2.003: Contracte per prestació de serveis com Arquitecte Tècnic Superior especialitzat en estructures en l'empresa OCT, SA pertanyent al COAC (Col · legi d'Arquitectes de Catalunya), dedicada al control tècnic d'estabilitat en estructures per l'assegurança decennal en la construcció.

 

De 2.002-2.003: Membre del consell d'administració de OCT, SA De 2.003-2004: Contracte com a consultor d'estructures amb l'empresa Serveis Globals Gestió i Assesorament Empresarial, SL

 

De 2.004-2011: Contracte com a consultor d'estructures amb l'empresa Serveis de Coordinació i Gestió d'Obra, SA

 

De 2.011-2.012: Contracte com a consultor d'estructures amb l'empresa ARGEPRO SA Arquitectura i Gestió de Projectes, S.A.

 A partir de gener de 2.013 fins desembre de 2019 Perit Judicial del COAC en l'especialitat de: Lesions de l'edificació, i en Mecànica del sòl, fonaments i estructura.

 

Des de desembre de 2019, responsable del departament d'estructures a SALAS PLUSHABIT.  De 1.994 fins ara: Treballs com a professional autònom.