Col · laboració en el disseny i càlcul d'estructures per a obra nova o rehabilitació, des de totes les fases del projecte, de l'avantprojecte a l'execució.

 

 

 

 

 

El càlcul de l'estructura es realitza mitjançant programes d'ordinador d'última generació adaptats a la normativa vigent. Es discretitza l'estructura en elements finits de dos o més nodes i se li apliquen les sol · licitacions corresponents exigides amb les combinacions i indicacions que marca la norma. Mitjançant l'anàlisi estàtic o dinàmic, segons es requereixi, s'obtenen les deformacions i els esforços resultants per a analitzar cada element de l'estructura en particular i així procedir al seu dimensionament o reforç en cas d'obra existent.

 

 

 

 

 

Elaboració de tota la documentació gràfica i escrita necessària per a la realització del projecte executiu de l'estructura.
Domini de tot tipus de materials, des d'els tradicionals a les últimes novetats, ja siguin per a obra nova com per a rehabilitació.
Realització de la memòria d'estructura, els plànols, els amidaments, el pressupost i el plec de condicions. Tot o per separat.
Informes de patologia estructural d'edificació existent i aportació de les solucions necessàries per a la rehabilitació.

Imatge:

  1. Lluernari MAREMAGNUM.
  2. CEIP Juan José Ortiz de Sant Andreu de la Barca.
  3. Edifici d'habitatges a Vallbona.

 

 

 

 

 

Assistència tècnica durant totes les fases de l'obra. Diferents modalitats de col · laboració per a les diferents fases del projecte, pressupostos sense compromís. Qualitat i rapidesa a bon preu.