• Protocols d'inspecció.
  • Avaluació de deficiències. 
  • Diagnosi de lesions i conclusions. 
  • Manteniment de l'edifici.

INSPECCIO TECNICA D'EDIFICIS (ITE)

Per iniciar, la tan necessària i tant de temps postergada, rehabilitació del parc edificatori d'habitatge plurifamiliar, la Generalitat de Catalunya va aprovar, a semblança de la famosa ITV dels vehicles, el Decret ITE d'inspecció tècnica d'edificis. Aquesta inspecció s'entén com a primer document o document zero del procés de rehabilitació integral de l'edifici i el seu posterior manteniment al llarg del temps.

   
Des d'el 26 febrer 2011, els edificis plurifamiliars d'habitatges, estan obligats a realitzar una inspecció tècnica de l'edifici (ITE). Aquesta Inspecció com a objectiu:
 

1. Evitar situacions de risc
2. Informar sobre l'estat actual de l'immoble
3. Detectar, documentar i avaluar dèficits existents
4. Qualificar l'estat general del edifici
 

Els terminis previstos per a demanar a l'Administració competent el Certificat d'Aptitud corresponent, seguint el procediment que preveu el Decret, són els següents:
 

Antiguitat de l'edifici            Termini màxim per passar la inspecció
Anterior a l'any 1930                Fins el 31 desembre de 2012
Entre els anys 1931 i 1950        Fins el 31 desembre de 2013
Entre els anys 1951 i 1960        Fins el 31 desembre de 2014
Entre els anys 1961 i 1970        Fins el 31 desembre de 2015
A partir de l'any 1971                Fins el 31 desembre de l'any en que l'edifici compleix els 45 anys