Certificació del nivell d'eficiència energètica de l'edifici (habitatges, terciari, etc) nous i existents.